Tasolasien saneeraus turvalaseiksi – kestävästi turvakalvoilla

Huomioi turvalasivaatimukset myös saneerauskohteissa

Turvalasien käyttöönotto rakennuksia suunniteltaessa ja korjattaessa on tärkeää, jotta rakennukset täyttävät uudet turvallisuusvaatimukset, mutta kaikkien lasien vaihto saattaa vaatia paljon aikaa, sekä aiheuttaa suuret kustannukset ja jätemäärät. Siksi monessa korjaus- ja saneerauskohteessa turvakalvojen käyttö on hyvä vaihtoehto. 

Turvakalvot mahdollistavat tavallisten lasien muuttamisen turvalaseiksi kustannustehokkaasti. Tämä on erityisen suuri etu korjausrakentamisessa, jossa vanhojen rakennusten turvallisuusvaatimukset on saatettava vastaamaan uusia rakennusmääräyksiä. Turvakalvot ovat myös ekologisesti kestävä vaihtoehto.

Lasit turvalaseiksi turvakalvojen avulla

Turvakalvo on lasiin asennettava suojakalvo, joka tekee lasista tai muusta särkyvästä materiaalista kestävämmän, elastisemman ja sitä myöten turvallisemman käyttää. 

Turvakalvo koostuu yleensä polyesterikalvosta ja liimasta, joka tarttuu tiukasti lasiin. Jos lasi rikkoutuu, kalvo pitää sirpaleet paikoillaan, jolloin ne eivät pääse leviämään. Tämä vähentää loukkaantumisen riskiä. Turvakalvo tuo suojaa myös vahinkojen, ilkivallan ja murtojen varalta, sillä kalvo estää tai vaikeuttaa murtautumista ikkunan kautta.

Tavallinen lasi rikkoutuu teräviksi palasiksi, jotka saattavat aiheuttaa loukkaantumisvaaran.  

3M turvakalvot

Uudistuneet säännökset

Turvalaseja vaaditaan myös saneerauskohteissa

1.1. 2018 voimaan astunut uusi rakennusten käyttöturvallisuusasetus edellyttää turvalasien käyttöä uudisrakennuksissa, joille on haettu rakennuslupaa vuoden 2018 puolella ja sen jälkeen. Korjausrakentamisessa määräyksiä sovelletaan, mutta uudet määräykset pätevät jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu niin, että myös riskit kasvavat tai rakenne on haitallinen.

Korjausrakentamisessa uusien määräyksien huomioiminen ja sen myötä tavallisten lasien vaihtaminen turvalaseiksi voi aiheuttaa valtavan määrän työtä, roskaa, sekä kustannuksia. Siksi kannattaa harkita turvakalvojen käyttöä lasien vaihtamisen sijaan, sillä turvakalvoilla saa muutettua tavalliset lasit turvalaseiksi ilman lasin vaihtamisen aiheuttamaa työmäärää ja jätettä, ekologisemmin ja pienemmin kustannuksin.

Turvakalvon käytöstä on paljon positiivisia kokemuksia aloilta, joissa turvallisuus on välttämättömyys. Siksi turvakalvoja käytetään esimerkiksi lentokentillä, sairaaloissa, kouluissa, kaupoissa, toimistoissa, tehtaissa ja valtion virastoissa. 

Turvakalvolla turvalasiksi muutettu lasi soveltuu myös erinomaisesti kaikkiin ikkunoihin, oviin, lasikatteisiin ja muihin vastaaviin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan lisää turvallisuutta ja uusien rakennusmääräysten huomioimista.

 

Turvakalvot suojaavat sekä ihmisiä että omaisuutta 

3M turvakalvo tekee lasista erittäin kestävän ja sitkeän, ja vaimentaa lasiin kohdistuvat iskut tai paineen. Jos lasi rikkoutuu, turvakalvo liimaa lasinsirpaleet kalvon pintaan jossa ne pysyvät tiukasti paikallaan. Tällä tavoin voidaan estää sekä lieviä että vakavia loukkaantumisia tapaturma-tilanteissa.

Turvakalvot ovat erittäin ohuita, mutta kestäviä ja ne voidaan helposti asentaa olemassa oleviin ikkunoihin. Kalvojen asennus valtuutetun 3M asennusliikkeen toimesta on nopeaa ja helppoa, eikä se vaadi suurta remonttia tai kustannuksia. Lisäksi turvakalvot ovat näkymättömiä, eivätkä ne muuta ikkunoiden ulkonäköä.

Turvakalvoja asennetaan yleisesti paikkoihin, joissa on erityinen tarve turvallisuudelle, kuten liikkeiden ja toimistojen ikkunoihin, julkisiin tiloihin, museoihin, sairaaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin. 

Turvakalvoilla suojataan kuitenkin myös muita lasipintoja, joissa on onnettomuusriski tai sirpalevaara, kuten lasisia ovia ja liukuovia sekä lasiseiniä.

tasolasit, saneeraus turvalasit, 3M turvakalvot

Metropolia Karamalmin kampuksella toteutettiin laajasti korkeiden ulkolasien saneerauksia turvalaseiksi 3M turvakalvojen avulla.
Kuva: Metropolian mediapankki.

Milloin kannattaa valita turvakalvo?

Uudet rakennusmääräykset vaativat muuttamaan monissa rakennuksissa tavalliset ikkunalasit turvalaseiksi. Korjauskohteissa ja lasirikkotapauksissa ei ole kuitenkaan pakko asentaa rikkoutuneen lasin tilalle turvalasia, jos sen rakenne ei ole ilmeisen haitallinen. Haitallisuus arvioidaan ammattilaisen toimesta tapauskohtaisesti. 

Ohjeistuksessa mainitaan myös, että olosuhteita on järkevää parantaa uudisrakentamista koskevien periaatteiden mukaiseksi. 

Myös Suomen Tasolasiyhdistys ry suosittelee jäsenyrityksilleen uuden asetuksen mukaista lasirakennetta korjaus- ja muutoskohteissa.

Turvakalvot, sisälasit, tilanjakaja, turvalasit

Saneerauksen yhdessä Metropolia Karamalmin kampuksella muutettiin lasisia väliovia ja tilanjakajia turvalaseiksi 3M turvakalvojen avulla.
Kuva: Metropolian mediapankki.

Tasolasi turvalasiksi ympäristö huomioiden

Korjaus- ja saneerauskohteissa onkin perusteltua pohtia turvakalvojen käyttämistä lasien vaihtamisen sijaan. Saneerauskohteen lasien vaihtaminen turvalaseiksi ei välttämättä ole suuren työmäärän, syntyvän roskan, tai korkeiden kustannusten vuoksi järkevää. Tavalliset lasit voidaan kuitenkin kohtalaisen vaivattomasti muuttaa turvalaseiksi turvakalvojen avulla. 

Turvakalvoilla varustetut lasit täyttävät uusien rakennusmääräysten vaatimukset kuten turvalasitkin, ilman lasin vaihtamista. 

  • Esimerkiksi 3M Safety S 70 turvakalvo on testattu ja luokiteltu std EN12600 1B1 mukaisesti. 
  • Kohteissa, joissa vaaditaan YM F2 määräysten mukainen lasi voidaan käyttää lasia, joka on kalvotettu Safety S 70  turvakalvolla, kommentoi ikkunakalvo-asiantuntija Hannu Heikkilä.

Ympäristöhyötyjen lisäksi taloudellisesti kannattavaa

Turvakalvojen käyttö on myös taloudellisesti kannattavaa. Kalvojen asennuskustannukset ovat lasien vaihtoon verrattuna merkittävästi pienemmät. Turvakalvot voidaan lisäksi valita niin, että niiden avulla voidaan säästää energiakuluissa. 

Energiatehokkaat turvakalvot auttavat pitämään lämmön sisällä talvella ja estävät lämmön pääsyn sisään kesällä. Lisäksi turvakalvojen avulla voidaan välttää ikkunoiden rikkoutumisesta ja sirpaleiden leviämisestä johtuvat kustannukset. 

Esim. kaupan tai kioskin lasin rikkoutuessa ja sirpaleiden levitessä elintarvikkeiden sekaan, joudutaan turhaan hävittämään suuria eriä tuotteita. Turvakalvojen avulla voidaan välttyä näiltä ongelmilta.

turvakalvot, turvalasi, liikerakennus, toimisto, aurinkosuojaus

Turvakalvojen valinnassa ja asennuksessa huomioitavaa

Turvakalvon valinnassa on tärkeä huomioida käyttötarkoitus, turvallisuus ja energiatehokkuus, esteettisyyttä unohtamatta. 

3M turvakalvot ovat erinomainen ratkaisu tavallisten lasien muuttamiseen turvalaseiksi kestävästi ja ympäristöystävällisesti. 

Sopivia turvakalvoja valittaessa on hyvä tietää, että on olemassa turvakalvoja, jotka tarjoavat samalla aurinkosuojaus-ominaisuuksia. 

Esim. 3M Prestige 70 turvakalvolla voidaan rajoittaa sisälle tulevaa UV-säteilyä ja sisätilojen kuumenemista auringonpaisteella.  Auringonsuoja-ominaisuuksin varustetulla kalvolla voidaan pienentää merkittävästi rakennusten jäähdytyskustannuksia.

  • 3M:llä on runsaasti erilaisia luokilteltuja turvakalvoja jotka on kehitetty vastaamaan turvalasimääräyksiä. Kaikki kalvot on testattu määrättyyn luokkaan. Kuhunkin tilanteeseen valitaan sen tarpeisiin testattu turvakalvo. Kaikki kalvot eivät sovi kaikkiin kohteisiin, vaan kalvoja on lukuisia eri vaihtoehtoja tarpeiden mukaan”, kertoo 3M ikkunakalvo-asiantuntija Hannu Heikkilä

Hannu Heikkilä, ikkunakalvoasiantuntija

Oikea kalvo oikeaan paikkaan

Heikkilä lisää, että kalvojen valinta ja asennusprosessi kannattaa antaa ammattilaisen hoidettavaksi.

  • Käytännössä oikean turvakalvon valinta alkaa siitä, että mennään paikalle kohteeseen 3M ikkunakalvo-asiantuntijan ja valtuutetun 3M ikkunakalvojen asennusliikkeen edustajan kanssa. 
  • Kohteen rakenteiden, käyttötarpeen ja rakennusmääräysten mukaan määritellään turvakalvot, joilla lasit muutetaan turvalaseiksi. Asiantuntija selvittää, mitkä ovat kohteen lasiturvallisuus-vaatimukset, eli tarvitaanko esimerkiksi paineenkestoa tai sirpalesuojaa ja valitsee asiakkaan kanssa kohteeseen sopivan kalvon.

Turvakalvot asennetaan valmiin, paikalleen asennetun ikkunan lasiin kiinni laminoimalla. Ammattilaisen tekemän asennuksen jälkeen kalvot pysyvät tukevasti kiinni ja ovat huoltovapaita. Turvakalvojen ammattitaitoinen asennus on tärkeää turvallisuuden, toimivuuden ja energiatehokkuuden kannalta.

3M turvakalvot, toimisto, suuret ikkunat, saneeraus

 

Pitkä takuu valtuutetun 3M asennusliikkeen asentamana 

Turvakalvojen asennuksessa tulee käyttää ammattilaisia. Valtuutettujen 3M asennusliikkeiden ammattilaiset asentavat ikkunakalvot turvallisesti ja oikein. Näin voidaan varmistaa kalvojen oikeaoppinen asennus ja ikkunoiden turvallisuus.

Heikkilä haluaa vielä muistuttaa, että kalvojen takuu on voimassa vain valtuutetun asennusliikkeen asentamana. 

  • Asennusliikkeen edustaja mittaa ikkunat, joihin kalvot tarvitaan ja tekee sen perusteella tarjouksen turvakalvoista asennuksineen. 3M turvakalvoille myönnetään jopa 10-15 vuoden takuu, kun asennus suoritetaan valtuutetun 3M asennusliikkeen toimesta

3M turvakalvot ovat erinomainen ratkaisu tavallisten lasien muuttamiseen turvalaseiksi kestävästi ja ympäristöystävällisesti. 

3M turvakalvot suojaavat sekä ihmisiä että omaisuutta ja niiden käyttö voi vähentää myös ikkunoiden lämpöhukkaa ja pienentää tällä tavoin rakennusten energiakustannuksi ja hiilijalanjälkeä. Turvakalvojen käyttö on siis vastuullinen ja kestävä ratkaisu.

Miksi 3M turvakalvo on kestävä valinta?

Turvalasien käyttöönotto rakennuksia suunniteltaessa ja korjattaessa on tärkeää, jotta rakennukset täyttävät nykyiset turvallisuusvaatimukset. Lasien vaihtamisen sijaan voidaan käyttää turvakalvoja, joilla saadaan muutettua tavalliset lasit turvalaseiksi nopeasti ja tehokkaasti. 

Turvakalvoilla varustetut lasit täyttävät uusien rakennusmääräysten vaatimukset kuten turvalasitkin, ilman lasin vaihtamista.

Etenkin korjausrakentamisessa ja muissa muutoskohteissa kannattaa harkita turvakalvojen käyttöä lasien vaihtamisen sijaan, sillä turvakalvoilla saadaan muutettua tavalliset lasit turvalaseiksi ilman lasin vaihtamisen aiheuttamaa työmäärää ja roskaa, ekologisemmin ja pienemmin kustannuksin.

3M turvakalvot ovat erinomainen ratkaisu tavallisten lasien muuttamiseen turvalaseiksi kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Turvakalvot ovat ohuita mutta kestäviä ja ne voidaan asentaa olemassa oleviin ikkunoihin. 

Kalvojen asennus on ammattilaisille nopeaa ja helppoa, eikä aiheuta suurta remonttia tai korkeita kustannuksia. Lisäksi turvakalvot ovat näkymättömiä, eivätkä ne muuta ikkunoiden ulkonäköä.

Ympäristöhyötyjä useammalla tavalla 

3M turvakalvot suojaavat sekä ihmisiä että omaisuutta. 

Turvakalvot on mahdollista valita myös siten, että niillä saadaan rajoitettua sisälle tulevaa aurinkoenergiaa ja siitä johtuvaa tilojen liiallista kuumenemista.  Näin saadaan samalla kalvotuksella lisättyä turvallisuutta ja pienennettyä rakennuksen jäähdytyskustannuksia.

Kysy lisää turvakalvoista ja muista 3M ikkunakalvoista

Kysy lisää turvakalvoista  ikkunakalvo-asiantuntija Hannu Heikkilältä. Hän tarjoaa maksutonta neuvontaa ikkunakalvot3M.fi sivuston kautta.

Alueesi valtuutetut 3M asennusliikkeet löydät ikkunakalvot3m.fi/jalleenmyyjät-osiosta.

3M ikkunakalvojen myynti asennusliikkeille ja esitteiden tilaus: Taperoll Oy, taperoll.fi

Taperoll logo

Artikkelin tarjosivat Suomen 3M ja Taperoll

Haastattelut ja tekstit sinunkin sivuillesi tuottaa: digioma.fi